Ultimate Singles

Area52 - 2023 - S1Q2

Top 8 Winners
Brackets
Name Seed Placement
Sandro Sandro 1 1
Mario Mario 7 2
Raven Raven 5 3
Siggi Siggi 4 4
Sansi Sansi 2 5
Toony 3 5
Karmaa Karmaa 6 7
erty erty 10 7
Phases

Round Phase Group Identifier Entrant #1 Entrant #2
1 T Mario 1 3 Sandro
1 R Sandro 3 0 Mario
1 AK Mario 3 2 Raven
1 AJ Siggi 0 3 Raven
1 P Sandro 3 0 Raven
1 Q Mario 3 2 Toony
1 AH Toony 2 3 Siggi
1 AI Raven 3 1 Sansi
1 AF Siggi 3 0 erty
1 AG Karmaa 2 3 Sansi
1 L Sandro 2 0 Budokai
1 M Siggi 1 2 Raven
1 N Sansi 1 2 Mario
1 O Toony 2 0 Karmaa
1 AB Siggi 2 0 DeLuxer
1 AC Budokai 1 2 erty
1 AD Karmaa 2 0 JAyQ
1 AE Sansi 2 1 The0/
1 AA The0/ 2 1 Vostok
1 X Alblu 0 2 DeLuxer
1 Y erty 2 1 Sketch
1 Z JAyQ 2 0 Isaac Atlas
1 D Sandro 2 1 Vostok
1 E The0/ 1 2 Budokai
1 F Siggi 2 0 Isaac Atlas
1 G Raven 2 0 JAyQ
1 H Sansi 2 1 Sketch
1 I Mario 2 0 erty
1 J Toony 2 0 DeLuxer
1 K Karmaa 2 0 Alblu
1 U Alblu 2 0 Aleksaske
1 V JAyQ 2 0 Lin
1 W The0/ 2 1 Infinity_Adi
1 A Aleksaske 1 2 Vostok
1 B Sketch 2 1 Lin
1 C DeLuxer 2 0 Infinity_Adi
1 S Sandro 2 3 Mario